medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Copyright, Disclaimer, Klanttevredenheid & Privacy

Copyright

Guyra International BV behoudt zich het auteursrecht voor op de via de website van Guyra International BV verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s, fotomateriaal van Guyra International BV of van derden. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de website van Guyra International BV mag zonder schriftelijke toestemming van Guyra International BV openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

Disclaimer

Ondanks de zorg die Guyra International BV besteedt aan de toegankelijkheid tot en informatievoorziening op haar website, kan het zijn dat de website technische onvolkomenheden toont en/of dat de inhoud verouderd of onjuist is. Dat geldt ook voor de tarieven. Guyra International BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie en adviezen op www.guyraint.nl. Evenmin kan zij aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van gebruik van informatie van websites waarna via www.guyraint.nl wordt verwezen of waartoe u via de website toegang krijgt.

Klanttevredenheid

Al onze medewerkers streven ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u desondanks toch ontevreden over onze dienstverlening, dan vragen wij u vriendelijk hierover in eerste instantie contact op te nemen met uw contactpersoon of de desbetreffende afdelingsmanager. Wilt u onverhoopt een formele klacht* indienen of onze klachtenprocedure ontvangen? Dan kunt u dit kenbaar maken op het speciaal daarvoor bestemde e-mail adres: klacht@rock-solid.nl. U ontvangt hiervan een bevestiging en wij nemen dan contact met u op.

*Let op: Onvrede met een advies van de bedrijfsarts om het werk (gedeeltelijk) te hervatten valt niet onder de klachtenprocedure (de klacht is dan niet ontvankelijk). In dergelijke gevallen kan een deskundigenoordeel of second-opinion een mogelijkheid zijn.

Privacy

Uw e-mailadres en eventueel andere verstrekte privacygegevens worden door Guyra International BV gebruikt voor de afhandeling van uw vraag, opmerking, reactie of inschrijving. De gegevens worden na afhandeling vernietigd.

Bekijk hier het volledige privacyreglement.