Hr & Juridisch ondersteuning

Guyra kan u als werkgever, naast de verzuimbegeleiding,  ook ondersteunen bij een arbeidsconflict indien dat mocht blijken uit een spreekuur van uw werknemer bij de bedrijfsarts.
Het grote voordeel voor u als werkgever is dat er kort kan worden geschakeld, hetgeen u tijd en geld bespaart.

Bijvoorbeeld mocht er sprake zijn van een uitzichtloze situatie in de arbeidsverhouding en deze ernstig is verstoord, kunnen wij u adequate en praktische juridische bijstand bieden.
Niet alleen om te bezien of partijen nog tot elkaar kunnen komen, maar ook onder meer het verzorgen van een vaststellingsovereenkomst in juiste afstemming met u als werkgever.
Wanneer een dergelijke overeenkomst van toepassing is, geldt de uitdrukkelijke voorwaarde dat uw werknemer voor ondertekening daarvan hersteld dient te zijn gemeld.
Een externe functionaris staat immers veel transparanter in bepaalde situaties die spelen tussen werkgever en werknemer.

Vanzelfsprekend worden de AVG richtlijnen en privacy waarborg strikt gehanteerd.
Indien u bent aangesloten bij onze arbodienst krijgt u korting op het uurtarief.
Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend intake gesprek.