Herkennen en erkennen.

Een andere manier van kijken naar een zieke werknemer kan voor een grote doorbraak zorgen in een vastgelopen proces bij de werkgever, arbodienst en UWV.  In vele gevallen is uitzicht op een terugkeer naar de eigenbaan of de zoektocht naar een andere baan al beëindigt voordat deze werkelijk opgang is gekomen. Men is onbewust vastgelopen in procedures en ambtenarij. Het is uitzichtloos geworden zo lijkt het.  Uitzichtloos voor de werknemer, uitzichtloos voor de werkgever. De bedrijfsarts en ondersteunend personeel komen ook niet verder en vaak vindt het UWV dat er wel iets mogelijk is dit al dan niet gefundeerd. Het lijkt erop of de werknemer niets wil niets meer wil.

De kosten zijn al uit de hand gelopen en zullen nog vele duizenden euro’s meer gaan worden. Verzekert of niet er moet nog veel geld uitgegeven gaan worden en vaak voor jaren erna.

Een doorbraak is zeker mogelijk maar dan door een ander manier van kijken door een ander soort gesprek. Een klacht als kans kunnen we dat noemen. Waar zit nu het echte probleem. Wij noemen dat cause and effect. Nee, niet therapeutisch, maar een duurzaam gesprek. Om te kijken wat zit er nu werkelijk achter, wat wordt er nu eigenlijk niet verteld. En heel vaak wordt er niet naar gevraagd! Wat alleen als voorbeeld heeft de bedrijfsarts te maken met het huwelijk, de relatie van de werknemer/werkneemster? Hij/zij heeft last van zijn/haar knie daar draait het toch om? Dat is toch de klacht?

Ja, dat is vaak een klacht, maar de echte reden om niet te gaan of te kunnen werken, wordt niemand duidelijk. Cause and effect, oorzaak en gevolg!

Met een viertal gesprekken, kunnen wij meestal een echte oorzaak vinden. De achtergrond van het echte probleem ontdekken. De werknemer maar ook de werkgever in bepaalde gevallen kan de echte oorzaak herkennen en als we dat stadium hebben bereikt dan kunnen we volgende stappen nemen en dat is erkennen en naar een definitieve oplossing gaan. Ja dat kan loopbaan verandering, ja dat kan een huwelijksconsulent in houden maar hoe dan ook er is een positieve beweging in het proces gekomen met waarschijnlijk nu uitzicht op een goede oplossing en veel minder kosten. We zijn dan in een fase van een gerichte oplossing gekomen er is duidelijkheid gekomen. Duidelijkheid in het belang van eenieder.