Task delegation in absence management

In voorkomende gevallen/situaties werken onze mensen onder taakdelegatie. Dit houdt in dat specifieke taken door iemand (anders) van de functionele eenheid (behandelteam) worden voorbereid en/of afgehandeld. Deze gedelegeerde taken/verantwoordelijkheden zijn nadrukkelijk afgestemd op de specifieke competenties/vaardigheden van de desbetreffende werknemer, zijn vooraf getoetst en e.e.a. is schriftelijk vastgelegd. De eindverantwoording ervan blijft echter bij de initiële persoon. Zie o.a. ook de website van de OVAL voor meer informatie.