medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Huisbezoek | Verzuimcontrole thuis

Huisbezoek | Verzuimcontrole thuis

Door een huisbezoek | verzuimcontrole thuis kunnen wij een betere inschatting maken van de ernst en de oorzaak van de klachten maken dan via een telefonisch gesprek. Bovendien is een huisbezoek | verzuimcontrole thuis voor veel mensen een extra stimulans om weer snel aan het werk te gaan. De verzuimcontroleur is weliswaar geen arts, maar hij/zij is prima in staat om een eerste inschatting te maken en te controleren of uw medewerker zich aan de gemaakte afspraken houdt. U ontvangt van ons een terugkoppeling met onze bevindingen.

Wanneer een huisbezoek | verzuimcontrole thuis?Huisbezoek | Verzuimcontrole thuis

– Als het past bij uw verzuimbeleid
– Als de ziekmelding onduidelijk en/of (te) vaag is
– Bij frequent verzuim zonder duidelijke oorzaak
– Bij wantrouwen over de aard van de ziekmelding
– Wanneer het aannemelijk is dat er andere zaken (mee)spelen
– Er is een lage verzuimdrempel (men meldt zich gemakkelijk ziek)
– Bij een combinatie van bovenstaande factoren

Voor een standaard huisbezoek maken wij gebruik van onze eigen medewerkers of de verzuimcontroleurs van CBZ Verzuimbezoeken, al jaren onze vaste partner op dit gebied.

Huisbezoek | Verzuimcontrole door AVK-er of Arts

In tegenstelling tot een verzuimmanager en/of verzuimcontroleur heeft een ArboVerpleegKundige (AVK-er) of Arts een BIG registratie en kan daardoor medisch inhoudelijke vragen stellen aan uw werknemer.

Zij kunnen dan mogelijk een betere inschatting maken van de situatie en u en/of uw werknemer wellicht gerichter adviseren om zo de duur van de uitval zoveel mogelijk te beperken.

Huisbezoek | Verzuimcontrole thuis aanvragen

Uw verzoek tot een huiscontrole | verzuimcontrole ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk maar uiterlijk 10.00 uur. U kunt op ieder moment een mail sturen naar verzuim@rock-solid.nl.
Dan wordt dit zo spoedig mogelijk opgepakt en ingepland. Geef ook aan wie het huisbezoek moet uitvoeren: De verzuimcontroleur, een ArboVerpleegkundige of de arts.

Indien er sprake is van een spoedeisend karakter kunt u dit het beste telefonisch aanvragen. Bel dan met 010-2722770