Wat is een beeldschermbril?

De speciale beeldschermbril is in feite een zwakke leesbril, geschikt voor een tussenafstand van circa 50 cm (40 cm tot het toetsenbord, 60 cm tot het scherm), de afstand tussen de gewone bril voor veraf en de leesbril in. Bij veel medewerkers ontstaat enige tijd nadat ze een leesbril krijgen, de behoefte aan een aparte brilsterkte voor het beeldscherm. Ze kunnen de letters op het scherm niet meer goed lezen en raken vermoeid. Of krijgen schouder- en nekklachten omdat ze in een gewrongen houding achter de computer zitten. Er bestaan verschillende typen beeldschermbrillen. De monofocale bril is alleen geslepen voor de tussenafstand. Voor mensen die veel afwisselen met lezen, is een glas met extra leesbereik of een apart leesdeel een optie. Dan zijn er nog multifocale beeldschermbrillen, waarbij het tussendeel voor het beeldschermwerk groter is dan in gewone multifocale glazen.

Zijn er alternatieven?

Niet iedereen die een leesbril nodig heeft, moet ook gelijk aan de beeldschermbril. Voor mensen die een beetje bijziend zijn, kan de bril afzetten tijdens beeldschermwerk een optie zijn. Een oudere en minder sterke leesbril is vaak ook geschikt voor het beeldscherm. Een aantal maatregelen kan het turen op het beeldschermbril minder inspannend maken, zoals grotere letters en de helderheid, contrast en resolutie van het scherm optimaliseren. Een blauwfilter in een brillenglas, dat het blauwe licht van het beeldscherm neutraliseert, is rustiger voor de ogen en zorgt dat ze minder snel tranen.

Is de werkgever verplicht een beeldschermbril te vergoeden?

Ja. Om te beginnen is hij verplicht werknemers in de gelegenheid te stellen hun ogen te laten onderzoeken, om de zoveel tijd of zodra zich oogklachten openbaren. De werknemer is daarnaast verplicht een correctiemiddel te verstrekken als dit voor beeldschermwerk verplicht is (art 5.11 Arbobesluit). De werkgever is niet verplicht een varifocale bril te vergoeden. In de meeste regelingen is een maximumbedrag tussen de 150 en 200 euro per twee of drie jaar opgenomen. Als de werknemer voor extra comfort een varifocale beeldschermbril wil of een speciaal montuur, kan hij die dan tegen meerprijs aanschaffen.

Is de vergoeding onbelast?

Ja, de beeldschermbril kun je laten vallen onder de gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling, die niet ten koste gaan van de vrije ruimte. Er is een specifieke vrijstelling voor arbokosten. De beeldschermbril is dan te vergelijken met de veiligheidsbril. Voorwaarde is dat de voorziening in het arbobeleid of arboplan van de werkgever is opgenomen. Ook voor ‘gereedschappen’ als laptops en telefoons en de zaken die daarmee verband houden, is er een gerichte vrijstelling. Deze moeten dan voldoen aan het ‘noodzakelijkheidscriterium’. Daar lijkt de beeldschermbril in aan te voldoen, maar 100% duidelijkheid daarover bestaat er nog niet, omdat de werkkostenregeling vrij nieuw is en er nog nauwelijks jurisprudentie is. Het is daarom verstandig vooraf advies in te winnen bij de accountant.