medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Ziekteverzuim is een kostbare aangelegenheid!

Ziekteverzuim is een kostbare aangelegenheid!

Ziekteverzuim is een kostbare aangelegenheid!

Ziekteverzuim | Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverzuim? Arbeidsongeschikt? Ziek?

Hoe het genoemd wordt maakt op zich geen verschil. Hoe alle betrokken partijen er mee omgaan wel!

“Arbeidsongeschiktheid overkomt je, verzuim bespreek je en samen werk je aan de terugkeer”.

Althans zo denken wij erover…. Het begin van het ziekteverzuim is in onze optiek daarom ook meteen de start van de terugkeer.
Als “kort verzuim” niet tijdig of niet op de juiste manier begeleid wordt dan stroomt men al vrij snel door naar “(middel)lang verzuim”. Dat is ongewenst en vaak ook onnodig.

Ziekteverzuim is kostbaar

Wees ervan bewust dat één zieke werknemer al gauw ca. € 250,– per dag kost. Iedere dag weer…!

Het is dus van groot belang om snel in actie te komen, om te proberen een goede inschatting te maken en het verzuim zo goed mogelijk (aan) te sturen. Goed contact is hierbij cruciaal. Stel dit niet uit en zorg dat er vanaf de 1e ziektedag (telefonisch) contact is. Indien nodig of gewenst kunnen wij als Arbodienst dat voor u regelen.

Binnen 5 dagen zou doorgaans bijna iedere medewerker weer in staat moeten zijn om naar de werkplek te komen (al is het maar voor een bakje koffie/thee).

Is er n.a.v. eerdere contactmomenten en/of na een paar dagen geen uitzicht op (gedeeltelijke of aangepaste) werkhervatting dan is ons advies om de werknemer zo snel mogelijk op te (laten) roepen voor het spreekuur bij de arts of AVK-er.

 Na ± 2 weken ontstaat er namelijk vaak al “verwijdering van de werkvloer” en krijgt/went men aan een ander dagritme. In de periode die daarna volgt verslapt vaak (onbewust) de aandacht/belangstelling van de leidinggevende, de collega’s etc. maar ook die van de werknemer. Deze 2 weken vertegenwoordigen “slechts” ca. € 3.500,–
(14 dagen x de eerder genoemde € 250,–)

In de meeste gevallen neemt het aantal en de frequentie van het onderlinge contact af en ergens in week 4, 5 of 6 komt de ProbleemAnalyse (PA) in beeld welke uiterlijk in de 6e week gereed moet zijn. Na 6 weken staat de “teller” voor u als werkgever al weer op ruim € 10.000,– en dit loopt langzaam maar zeker verder op……

Dan (uiterlijk) in de 8ste week nog het Plan van Aanpak (PvA) wat regelmatig alleen maar schriftelijk/via de post wordt afgehandeld. Beter is natuurlijk om dit te gebruiken als een persoonlijk contactmoment.

Daarna gaat het echt hard en wordt de hervattingsdrempel snel groter. Bedenk dat 60% van de medewerkers die na 3 maanden nog niet (gedeeltelijk) het eigen werk weer uitvoeren overwegend nooit meer terugkomen in hun oude functie…..

Werken aan ziekteverzuim loont!

Wij ondersteunen en adviseren u graag. Bel +31(0)10-2722777, gebruik het contactformulier of mail naar verzuim@rock-solid.nl.