medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Verzuimmanagement

Verzuimmanagement

Goed verzuimmanagement is niet alleen belangrijk maar het voorkomt ook dat de kosten (vaak onnodig hoog) oplopen. Het begint met een verzuimmelding en deze valt in eerste instantie onder “kort verzuim”. Als kort verzuim echter “verwaarloosd” wordt of verkeerd ingeschat wordt stroomt men al snel door naar “middellang verzuim”. Al het “andere” verzuim ontstaat dus uit kort verzuim c.q. is een voortvloeisel hieruit. Belangrijk is dus om het kort verzuim nauwlettend in de gaten te houden en meteen van af het begin te managen door daar kort bovenop te zitten.

Door de verzuimdrempel te verhogen kan de instroom worden verkleind en zodra iemand toch uitvalt mag er geen kostbare tijd worden verspilt. Diezelfde dag (en uiterlijk de volgende dag) moet er iemand (bij voorkeur de leidinggevende of de Arbodienst) contact hebben gehad met de werknemer. Enkele dagen later in die week nogmaals. Goed contact is cruciaal.

Wees ervan bewust dat één zieke werknemer ca. € 200,- á € 250,– per dag kost. Iedere dag weer!

Binnen 5 dagen zou doorgaans bijna alle medewerkers weer in staat moeten zijn om naar de werkplek te komen (al is het maar voor een bakje koffie/thee).

Is er op dit moment geen uitzicht op (gedeeltelijke of aangepaste) werkhervatting dan is ons advies om de werknemer op te roepen voor het spreekuur bij de arts of AVK-er.

Na ± 2 weken ontstaat vaak al “verwijdering van de werkvloer” en krijgt/went men aan een ander dagritme. In de periode die daarna volgt verslapt vaak (onbewust) de aandacht/belangstelling van de leidinggevende, de collega’s etc. Langzaam maar zeker neemt het aantal en de frequentie van het contact af en ergens in week 4, 5 of 6 komt de ProbleemAnalyse (PA) in beeld.

Als er vooraf geen standaard afspraken gemaakt zijn en/of als wij niets hebben vernomen geven wij standaard een signaal af in de 4e week. Dit ook t.b.v. het tijdig opstellen van de noodzakelijke ProbleemAnalyse (PA) welke uiterlijk de 6e week gereed moet zijn.

Dan (uiterlijk) in de 8ste week nog het Plan van Aanpak (PvA) wat regelmatig alleen maar schriftelijk/via de post wordt afgehandeld. Deze werkwijze is niet wenselijk. Beter is het om dit aan te grijpen als een persoonlijk contactmoment.

Daarna gaat het echt hard en wordt de hervattingsdrempel snel groter……

Bedenk dat 60% van de medewerkers die na 3 maanden nog niet (gedeeltelijk) hun eigen werk uitvoeren overwegend nooit meer terugkomen in hun oude functie…..

Goed verzuimmanagement is dus belangrijk en bespaart u onnodige kosten. Guyra helpt u graag hierbij. Onze deskundige medewerkers zitten klaar op u te helpen: 010 – 27 22 770