medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Preventiemedewerker

Meer aandacht voor arbobeleid

Door een Preventiemedewerker aan te stellen binnen uw organisatie wordt er continue preventief aandacht besteed aan het Arbobeleid. Dit moet onder andere gaan leiden tot beperking van het verzuim.

Preventiemedewerker

Vermindering van het ziekteverzuimpercentage komt het bedrijf op veel manieren direct ten goede, niet in de laatste plaats als een kostenvermindering. Ervaring leert dat gerichte aandacht voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en verminderen van verzuim loont.

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

Taken preventiemedewerker


De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

– Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
– Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
– Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Overige aandachtspunten voor de preventiemedewerker


– Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.
– Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.
– Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren.
– Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
– In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
– Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Gemakkelijk aanvragen

Wil u een training aanvragen of informatie ontvangen over een van onze trainingen neem dan vrijblijvend contact op via 010 – 27 22 770.

Ook kunt u een training aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Samen met u bespreken we de kosten en invulling van de training.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

98 − = 92