medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Bedrijfshulpverlener

Training tot BHV’er

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf sinds 1 januari 2007 verplicht minimaal één bedrijfshulpverlening (BHV’er) op vijftig werknemers aan te stellen. Bedrijfshulpverlening vergt meer maatwerk dan over het algemeen gedacht wordt.

De taken van een bedrijfshulpverlener zijn: het verlenen van eerste hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, ontruimen en communiceren met andere BHV’ers, medewerkers en de professionele hulpinstanties.

Iedere werkgever is verplicht te zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld.
De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is.

Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Dit moet ook als de BHV samen met andere bedrijven wordt georganiseerd.

In kleine bedrijven mag de werkgever de BHV-taken zelf uitvoeren. De werkgever moet dan een passende opleiding hebben gevolgd. Bij afwezigheid van de werkgever moet er een vervanger zijn om aan de eis te voldoen dat er altijd een BHV’er aanwezig is. Veel kleine MKB-bedrijven hebben maar één BHV’er. De wet schrijft echter voor dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten zijn die snel in actie kunnen komen. Dit betekent dat er voldoende BHV’ers moeten zijn om ziekte, verlof en vakantie op te vangen. Bedrijven kunnen samenwerken met bedrijven in de directe omgeving of zorgen dat zij zelf over meerdere BHV’ers (dus minimaal twee à drie) beschikken.

Iedere BHV’er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren.
Op basis van de RIE zal de werkgever dus het juiste aantal bedrijfshulpverleners moeten vaststellen. Er zullen voldoende BHV’ers aangewezen en opgeleid moeten worden zodat, rekening houdend met ziekte, vakanties of ploegendienst er altijd BHV aanwezig is. Als een bedrijf uit verschillende afdelingen bestaat, is het aan te raden dat de BHV’ers verspreid werken over het bedrijf en/of verschillende etages.

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan.

Guyra verzorgt BHV- trainingen door heel Nederland zowel op eigen locaties van Guyra evenals incompany.

trainingen-guyra_1

Gemakkelijk aanvragen

Indien u een training wil aanvragen of vrijblijvende informatie wil ontvangen neem dan contact met ons op via 010 – 27 22 770 of vul het contactformulier in.
Samen met u bespreken we de kosten en invulling van de training.