medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Second Opinion Bedrijfsarts | Arbodienst

Second Opinion Bedrijfsarts | 2nd Opinion

Een second opinion of 2nd Opinion is in de particuliere gezondheidszorg op zich wel een bekend begrip. Een second opinion is dan het oordeel van een andere arts dan degene die u behandelt. Twijfelt u aan de mening of de behandeling die de arts voorstelt? Dan kunt u een second opinion vragen. Ook als u meer zekerheid wilt hebben, kunt u om een second opinion vragen.

Sinds kort doet de second opinion ook zijn intrede in het bedrijfsleven als het gaat om Arbeidsgerelateerde Zorg | Bedrijfsgezondheidszorg: een second opinion bedrijfsarts.

Onder Arbeidsgerelateerde Zorg verstaat men: “Zorg gericht op het voorkomen c.q. behandelen van arbeidsrelevante of arbeidsgerelateerde klachten en ziekten van de werknemer, inclusief reintegratie, met als doel behoud c.q. herstel van duurzame inzetbaarheid van de werknemer in het belang van de werknemer zelf en de maatschappij waarin hij leeft, alsook de organisatie waarin de werknemer werkt.”

Second Opinion Bedrijfsarts | Arbodienst

Indien u het niet eens bent met of twijfelt aan het oordeel van de (door u werkgever) ingeschakelde bedrijfsarts, kunt u een Second Opinion Bedrijfsarts laten uitvoeren.

Voor de duidelijkheid: Een second opinion bedrijfsarts is in dit geval niet precies hetzelfde als een Deskundigen Oordeel bij het UWV. Daarbij duurt het aanvragen van een Deskundigen Oordeel vaak ook lang(er) en is het strikt genomen een “niet bindend” advies.

SBCA Gecertificeerde Arbodienst

Aanvragen Second Opinion Bedrijfsarts

Wij regelen snel een heldere en onafhankelijke Second Opinion voor u. Hierbij maakt het niet uit of u werknemer of werkgever bent en ook niet of u wel of geen klant bent van onze arbodienst.

Meteen een Second Opinion aanvragen?

Dit kan snel en eenvoudig! Bel 010-2722770 of stuur een e-mail aan verzuim@rock-solid.nl en wij nemen contact met u op om op korte termijn een afspraak in te plannen.

 

Second Opinion in de actualiteit

Voor recente artikelen en informatie verwijzen wij u o.a. naar de websites van de SER, de OVAL en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Voor de Kamerbrief in zake Arbeidsgerelateerde Zorg klik hier