medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Recht op een bedrijfsarts en second opinion

Recht op een bedrijfsarts en second opinion

Recht op een bedrijfsarts en second opinion

Uw werknemers krijgen het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Ook moeten zij een second opinion kunnen aanvragen bij een onafhankelijke bedrijfsarts. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze en andere plannen in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet wil zo arbeidsgerelateerde zorg verbeteren.

Vorig jaar bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) op verzoek van het kabinet het adviesrapport ‘Betere zorg voor werkenden’ uit. Op basis van dit advies heeft het kabinet plannen opgesteld (pdf) die de arbeidsgerelateerde zorg moeten vernieuwen. Volgens het kabinet is goede arbeidsgerelateerde zorg gericht op behoud, herstel en verbetering van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Als onderdeel van het duurzame inzetbaarheidsbeleid gaat het kabinet de vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts en arbodienst daarom vastleggen in de wet. Ongeveer 25% van de werknemers heeft die vrije toegang nu niet en dat moet veranderen: recht op een bedrijfsarts en second opinion.

Een andere maatregel is dat u verplicht wordt om in het (basis)contract – dat u met een bedrijfsarts of arbodienst afsluit – aan te geven welke wettelijk verplichte diensten u in ieder geval afneemt of welke diensten op afroep beschikbaar zijn voor de werknemer. Het gaat hier om de deskundige begeleiding bij ziekte, het toetsen van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), het verrichten van wettelijk verplichte aanstellingskeuringen en het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. De sanctie voor werkgevers die geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst hebben afgesloten, wordt ook verzwaard. Verder moet de werknemer onder meer een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts kunnen krijgen als hij twijfelt over het oordeel van de eigen bedrijfsarts.

Bron: http://www.rendement.nl/bestuur/nieuws/id15071-recht-op-een-bedrijfsarts-en-second-opinion.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

− 2 = 2