medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Quotum arbeidsbeperkten 5% niet gehandhaafd

Quotum arbeidsbeperkten 5% niet gehandhaafd

20 januari 2014, Rotterdam

Het quotum voor het in dienst hebben van arbeidsgehandicapten zal niet op 5% worden vastgezet. Dit blijkt uit de concepttekst van de Quotumwet die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs publiceerde. In de conceptwet staat dat de hoogte van het quotum ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld en afhangt van onder meer het aantal werknemers in de marktsector.

Het eerste concept van de Quotumwet is beschikbaar gesteld voor een internetconsultatie. Particulieren, organisaties en instellingen kunnen tot 8 februari hierop reageren. De Quotumwet is een aanvulling op de Participatiewet, dat als doel heeft om meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. Werkgevers in de marktsector gaan eerst proberen om gezamenlijk extra banen voor arbeidsgehandicapten te realiseren. Eind 2015 vindt het eerste meetmoment plaats. Als werkgevers dan nog niet voldoende banen voor arbeidsgehandicapten hebben gerealiseerd, treedt de Quotumwet in werking.

Quotum hangt af van aantal verloonde uren in marktsector

In het regeerakkoord was afgesproken dat het quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten 5% zou zijn. Maar uit het eerste concept van de Quotumwet blijkt dat de berekening van het quotum straks als volgt wordt vastgesteld:
((aantal banen nulmeting + baanafspraak cumulatief in jaar t) x gemiddelde aantal verloonde uren doelgroep) / (aantal werknemers jaar t totaal x gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer)
In een nulmeting wordt vastgesteld hoeveel banen er op 1 januari 2013 door arbeidsgehandicapten werden vervuld.
Het aantal afgesproken extra banen voor arbeidsgehandicapten uit het Sociaal Akkoord voor dat jaar wordt hierbij opgeteld.

Vervolgens wordt berekend hoeveel uur een arbeidsgehandicapte gemiddeld (tegen een beloning) werkt.
Daarna wordt er bepaald hoeveel werknemers in totaal in de marktsector werken. Dit wordt vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal uren dat zij tegen een beloning werken.
Hier komt een percentage uit dat elk jaar opnieuw wordt berekend.

€ 5.000 boete per niet ingevulde arbeidsplaats

Voldoet een werkgever niet aan het quotum, dan is hij per niet ingevulde arbeidsplaats een heffing van € 5.000 verschuldigd. Dit is een nominale opslag op de basispremie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Het kabinet stuurt de Quotumwet vóór het zomerreces naar de Tweede Kamer.

Bron: Rendement.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

+ 88 = 94