medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Open Spreekuur

(Preventief) Open SpreekuurHet Open Spreekuur

Het Open Spreekuur wordt ook wel eens “arbeidsomstandighedenspreekuur”, “Open Inloopspreekuur” of “preventief spreekuur” genoemd.

U bent (nog) niet ziek, maar wil graag vertrouwelijk uw probleem bespreken of antwoord krijgen op uw vragen. Dan kan het Open Spreekuur een optie zijn.

Hoe gaat het Open Spreekuur in zijn werk

Het Open Spreekuur is bedoeld voor werknemers die vragen of problemen hebben op het gebied van gezondheid in relatie tot werk(zaamheden). Deze problemen kunnen (in een later stadium mogelijk) tot verzuim leiden. Met de bedrijfsarts bespreekt u wat deze klachten zijn en waardoor ze volgens u worden veroorzaakt. De bedrijfsarts zal op basis van dit gesprek een advies geven. Het advies wordt alleen met uw toestemming teruggekoppeld aan uw werkgever. Het kan en mag dus anoniem. Overleg met de werkgever kan echter wenselijk zijn om de situatie op te lossen en verzuim te voorkomen maar dat vindt alleen plaats met uw toestemming.

Afspraak Open Spreekuur

U kunt zelf een afspraak maken bij Guyra International Arbodienst en hoeft uw werkgever hierover niet (vooraf) te informeren.
Dit kan telefonisch 010 – 27 22 777 of via e-mail: verzuim@rock-solid.nl