medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013

Onderstaand vindt u de nieuwste uitgave van onze nieuwsbrief.

Website


De nieuwe website van onze partner PZ Zaken is klaar en staat online. Neem eens een kijkje op www.pzzaken.nl en laat ons weten wat u er van vindt.

Telefoonstoring


Vorige week dinsdag hadden wij last van een telefoonstoring waardoor wij, maar ook onze partners waaronder o.a. PZ Zaken en Medimark de gehele dag telefonisch vrijwel onbereikbaar waren.

Zodra dit bekend was hebben wij iedereen die normaal gesproken deze mailing ontvangt een e-mail gestuurd en een melding op de verschillende websites geplaatst.

Woensdagochtend was de telefoonstoring opgelost en waren wij weer telefonisch bereikbaar. Wij hopen dat u er niet al te veel hinder aan hebt ondervonden en nogmaals ons excuus voor het eventuele ongemak.

Onderstaand bericht heeft reeds eerder in een nieuwsbrief gestaan maar brengen wij nogmaals onder uw aandacht.

Ziekmelding verplicht? Ja!


Met enige regelmaat worden wij geconfronteerd met het feit dat zieke werknemers (te) laat of soms geheel niet worden aangemeld. Voor de goede orde maken wij u er op attent dat het Wettelijk verplicht is uw werknemer ziek te melden bij uw Arbodienst.
Dit dient u zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen één week) na de eerste ziektedag te doen. Wij hebben met u als werkgever de afspraak gemaakt dat u dit uiterlijk
de 4e ziektedag aan ons doorgeeft.

Ziekmelden kan online via het OVRS systeem (24/7 & gratis) of per e-mail/telefoon.

Factuurvragen: Eenheden of uren?


Wij krijgen nog wel eens een e-mail of telefoontje over een factuurbijlage met als voorbeeld de vraag hoe het kan dat wij 3 uur bezig geweest zijn met iets.

Voor de duidelijkheid: Als het gaat om een tijdseenheid dan wordt de hoeveelheid tijd altijd weergegeven op de factuurbijlage per eenheden van 6 minuten (of delen daarvan).

Het betreft dus nadrukkelijk geen uren.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)


We merken nog steeds met enige regelmaat dat een actuele/goedgekeurde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ontbreekt en/of dat het Plan van Aanpak (PvA) al geruime tijd niet is bijgewerkt.

Vanaf 1 januari 2013 handhaaft de Inspectie SZW volgens de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving. Dit betekent dat overtredingen strenger worden bestraft en (bestuurlijke) boetes zijn verhoogd. Deze boetes zijn hoog! Ontbreekt uw RI&E (of als deze veel te oud is) dan riskeert u dus een boete vanaf € 3.000,–

Over het algemeen dient u te beschikken over een actuele/goedgekeurde RI&E. Of u RI&E plichtig bent en in welke mate kunt u in onderstaand schema zien:

RIE Schema-Guyra

Bedenk overigens dat een RI&E altijd een momentopname is. Wanneer de (werk)omstandigheden veranderen, door bijvoorbeeld een (interne) verhuizing of een verbouwing, kan het zijn dat de RI&E opnieuw moet worden bekeken en (deels) moet worden aangepast. Met andere woorden: de RI&E heeft onderhoud nodig….

Onderstaand bericht heeft reeds eerder in een nieuwsbrief gestaan maar brengen wij nogmaals onder uw aandacht.

Evaluatiegesprek


Uw tevredenheid is voor ons van groot belang. Hierdoor proberen wij op verschillende manieren input van u te krijgen om onze dienstverlening te verbeteren.

Enige tijd geleden stelden wij u bijvoorbeeld in de gelegenheid om mee te doen aan het Klant Tevredenheid Onderzoek (KTO) en zo op het einde van de zomervakantie is het weer tijd voor evaluatiegesprekken. Dit kan vaak telefonisch maar ook via een bezoek bij u op locatie door een van onze medewerk(st)ers.

Doel van dit gesprek is o.a. om te kijken of de actuele afspraken (uit het verleden) c.q. de ingeregelde dienstverlening nog wel aansluit bij uw huidige situatie/wensen en in hoeverre u tevreden bent over de diverse medewerkers en/of diensten die u bij ons afneemt.

Mocht u (nog) niet benaderd zijn voor een (telefonisch) evaluatiegesprek maar wel de behoefte hieraan hebben dan kunt u dit kenbaar maken via sales@rock-solid.nl zodat wij contact met u kunnen zoeken.

Privacy


Privacy is een actueel en gevoelig punt. De Wetgeving daaromtrent is inhoudelijk best complex en met enige regelmaat aan verandering onderhavig.

Los daarvan is het een belangrijk punt en zeker in onze branche onderwerp van discussie. Wij nemen privacy uiteraard zeer serieus en besteden daar ook de nodige aandacht aan.

Wij hebben een privacyreglement wat u kunt inzien op onze website: http://guyraint.nl/privacy/.

Wist u dat….


➢ De nieuwe website van PZ Zaken klaar is
➢ PZ Zaken in de maand september weer een nieuwe actie heeft
➢ U via ons ook een ziekteverzuimverzekering kunt afsluiten
➢ Uw zorgplicht ook geldt voor thuiswerkers
➢ Wij meer zijn dan (alleen) een Arbodienst

Met vriendelijke groet,
Rock-Solid Management Group | Guyra International Arbodienst

Team Rock-Solid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

5 + 5 =