medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Nieuwsbrief oktober 2013

Nieuwsbrief oktober 2013

Inhoudsopgave

fokke-sukke-guyra
1. Privacy
2. BeZaVa
3. Arbeidsrecht
4. Oktober actie PZ Zaken
5. (Arbo)Wetgeving
6. Papieren doolhof
7. Wist u dat…

 

 

Volgt u ons al op Facebook?

Hier plaatsen wij tussentijds interessante, belangrijke en/of grappige berichten maar ook acties en ander nieuws.

Facebook-medimark Facebook-PZZaken Facebook-Guyra

Privacy
De laatste weken is veel beroering ontstaan rondom de schending van privacy gevoelige informatie van werknemers. De geheimhouding van medische informatie en toepassing van de wet op de privacy is blijkbaar niet altijd geborgd.

Nauwe samenwerkingsverbanden van arbodiensten en verzekeraars liggen hieraan vaak ten grondslag. Ter versterking van elkaars positie bieden deze bedrijven combi-pakketten aan en verstrekken ze gegevens over de werknemers over en weer.

Wij, Guyra Arbodienst, zijn als een van de weinige gecertificeerde Arbodiensten volledig onafhankelijk en nemen privacy zeer serieus.

Ons privacyreglement kunt u inzien op onze website via deze link

Terug naar de inhoudsopgave

Bezava
Vanaf 2014 gaat de nieuwe wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) van start. Met name voor werkgevers zijn de gevolgen hiervan merkbaar omdat zij verantwoordelijk worden gemaakt voor de instroom van hun (ex)werknemers in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
Die verantwoordelijkheid houdt in dat zij een premie gaan betalen die gerelateerd is aan de instroom van medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan.
&nbsp

Bezwaar maken

Ondernemers kunnen bezwaar maken tegen de WIA-beschikkingen. Het gaat in het bijzonder om werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals met mensen met een contract voor bepaalde tijd, zieke oproepkrachten, en werklozen zonder WW-uitkering als zij (opnieuw) ziek zijn geworden binnen vier weken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
&nbsp

Drie gedifferentieerde premies

De wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) wijzigt in 2014 de werkgeverspremies en stelt drie afzonderlijk gedifferentieerde premies vast voor de werkgever, waarvan er twee nieuw zijn:
• een premie Ziektewet welke afhankelijk is van de aan de werkgever toegerekende instroom vangnetters in de Ziektewet;
• een premie Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) ‘flex’ welke afhankelijk is van de aan de werkgever toegerekende instroom vangnetters vanuit de Ziektewet in de WGA;
• een premie WGA ‘vast’: dit is de premie zoals de werkgever die nu betaalt.

De WGA-uitkeringen van (ex)werknemers worden maximaal voor tien jaar aan de werkgever toegerekend. Vanaf 2016 worden beide WGA premies samengevoegd.

Terug naar de inhoudsopgave

Arbeidsrecht
Volgens Wikipedia is arbeidsrecht “de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het sociaal recht.”

Als u het zo leest klinkt het begrijpelijk en helder. Dat is het in de praktijk vaak echter niet. Daarbij is het constant aan verandering onderhavig en wordt het soms ook nog “overruled” door het Europees Recht.

Aangezien de scheidslijn tussen ARBO & HRM/Arbeidsrecht soms (te) vaag is en we ook kunnen stellen dat er regelmatig sprake is van een “grijs gebied” werkt Guyra Arbodienst waar mogelijk of nodig nauw samen met de specialisten van PZ Zaken zodat wij u snel en op een efficiënte manier van dienst kunnen zijn.

Bij ons kunt u dus ook terecht kunt voor allerhande ondersteuning op het brede en vaak complexe gebied van HRM/Personeelszaken

Denk hierbij aan zaken (maar zeker niet gelimiteerd tot) zoals bijvoorbeeld:
Algemeen advies Arbeidsrecht / Juridisch advies
E-HRM HRM-Scan
Interim oplossingen Personeelsadministratie
Salarisadministratie Werving & Selectie

Projectmatig, kort- of langdurig, incidenteel of structureel het is allemaal mogelijk via onze collega’s van PZ Zaken.

Wilt u hier vrijblijvend meer informatie over dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar helpdesk@pzzaken.nl

Terug naar de inhoudsopgave

Oktober actie PZ Zaken
Hulp met korting! Maak nu voordelig gebruik van de helpdesk van PZ Zaken.
“Eerste Hulp” op afstand. Snel en deskundig antwoord op uw vragen via helpdesk@pzzaken.nl.

Telefonisch kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 010 – 45 21 947.

De hele maand oktober 25% korting op het standaard helpdesk tarief.

Strippenkaart (8 uur ondersteuning) nu voor € 390,– (i.p.v. € 520,–)

Terug naar de inhoudsopgave

(Arbo)Wetgeving
Bij wetgeving rondom arbeidsomstandigheden denken we meestal direct aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Wanneer het om de bescherming van werknemers gaat, is echter ook andere wet- en regelgeving van belang. De wetgeving rondom arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus. Naast de Arbowet, welke de basis vormt van de Arbowetgeving, zijn ook het Arbobesluit en de Arboregeling van belang.

In het Arbobesluit staan regels waar zowel de werkgever als de werknemer zich aan moet houden. Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet en de gestelde regels zijn verplicht.

De Arboregeling is op haar beurt weer een uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij om concrete voorschriften. Ook deze voorschriften en regels zijn verplicht voor werkgevers en werknemers.

Terug naar de inhoudsopgave

Papieren doolhof
Of het nu gaat om een Plan van Aanpak, een 1e jaarsevaluatie, vervroegde WIA aanvraag etc., het is vaak een compleet doolhof met allerlei formulieren/documenten.

➢ Welk formulier/document moet u ook al weer (niet) gebruiken?
➢ Wanneer moet het worden opgestuurd en naar wie?
➢ Wat moet er allemaal worden meegestuurd?

Komt u er zelf niet meer uit? Wij helpen u uiteraard graag!

Stuur een e-mail naar verzuim@rock-solid.nl. Onze medewerkers zitten klaar om u waar nodig te ondersteunen en te adviseren.

Terug naar de inhoudsopgave

Wist u dat…
➢ Het aanbieden van een PMO verplicht is maar uw werknemer geen gebruik van hoeft te maken?!
➢ Wij meer zijn dan (alleen) een Arbodienst

Met vriendelijke groet,
Rock-Solid Management Group | Guyra International Arbodienst

Team Rock-Solid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

− 5 = 5