medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Nieuwsbrief maart 2014

Nieuwsbrief maart 2014

Rotterdam, 11 maart 2014

Onderstaand vindt u de uitgave van onze eerste nieuwsbrief van maart met de volgende onderwerpen:

Inhoudsopgave
1. Veilig op reis
2. Locaties & bezetting
3. Het nieuwe werken / thuiswerk
4. Mediation (of eerst 3-gesprek)?
5. Arboverpleegkundige (AVK)
6. Wist u dat…

1. Veilig op reis

Er zijn steeds meer werknemers die voor langere tijd in het buitenland werken of daar heen moeten reizen voor hun werkzaamheden. Dat kan naast de bekende Arbo risico’s in de organisatie ook extra risico’s voor deze werknemers opleveren, zoals een lagere kwaliteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg, bepaalde infectieziekten die in het gebied voorkomen, geweldsmisdrijven of natuurrampen.

Om inzicht te krijgen in de risico’s die de werknemers in het buitenland lopen en zorg te kunnen dragen voor hun veiligheid en gezondheid, is het belangrijk om beleid op te stellen.

Om de gezondheid en veiligheid van werknemers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen in het buitenland is het goed om arbobeleid op te stellen. Bestudeer de risico’s van de buitenlandse locatie van tevoren en probeer deze zo goed mogelijk te beheersen. Denk ook aan het opstellen van een systeem in het geval van nood.

De International SOS Foundation spant zich in om de gezondheid en veiligheid van werknemers in het buitenland te optimaliseren. Zij heeft daarom een raamwerk met praktische maatregelen opgesteld om ervoor te zorgen dat werknemers veiliger naar het buitenland kunnen reizen voor hun werk. Het Engelse document kan gratis worden gedownload op de website van de International SOS Foundation. Wel wordt gevraagd om eerst enkele gegevens in te vullen, zoals naam en e-mailadres. Het raamwerk bevat onder andere een checklist om de reisrisico’s zo veel mogelijk te beperken.

Terug naar de inhoudsopgave

2. Locaties & bezetting

We zijn intern bezig met het inventariseren van de reeds bestaande/beschikbare locaties en of aanpassing en/of uitbreiding gewenst is. Ook kijken we naar eventuele aanpassingen van de bezetting.

Zo zal er met ingang van heden (weer) periodiek een vaste arts op onze locatie in Hoogeveen aanwezig zijn. Dit los van de Arboverpleegkundige die daar al periodiek aanwezig is.

Op de donderdag(middag) in de even weken hebben wij voorlopig geen spreekuur meer in Rotterdam. Op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is er in ieder geval wel voldoende mogelijkheid.

Binnenkort verwachten wij in Arnhem een nieuwe spreekuurlocatie te openen. Hierover zullen wij u nog nader berichten.

Terug naar de inhoudsopgave

3. Het nieuwe werken / thuiswerk

Thuiswerkers? Let op uw zorgplicht….
Werkgevers met thuiswerkend personeel zijn zich onvoldoende bewust van de verplichtingen van de Arbowet. Die stelt ergonomische eisen aan onder meer stoel, bureau, beeldscherm en verlichting echter enkel het naleven van de verplichtingen rondom ergonomie is niet voldoende. Zo gaat de verantwoordelijkheid al snel veel verder dan ‘de juiste tafels, verlichting en stoelen’. Eigenlijk zou u als werkgever regelmatig moeten controleren of de werknemer op de juiste manier gebruik maakt van zijn/haar thuiswerkplek.

N.B. Onder thuiswerker wordt verstaan iemand die structureel 2 of meer uren per week thuiswerkt.

Controle thuiswerkplek
Mocht u zelf geen gelegenheid hebben om de thuiswerkplek te bekijken/controleren dan kunt u dit laten doen door een van onze Arbo Adviseurs/Consulenten. Deze bezoekt uw werknemer thuis en brengt hierover vervolgens verslag uit aan u. Wel zo handig en voorkomen is immers altijd beter. Bel of mail even en wij pakken het voor u op.

Terug naar de inhoudsopgave

4. Mediation (of eerst 3-gesprek)?

U ontkomt er niet altijd aan: (bijna) arbeidsconflicten. Natuurlijk moet waar mogelijk altijd worden voorkomen dat een conflict daadwerkelijk ontstaat. Veel van dit soort arbeidsconflicten hadden voorkomen kunnen worden door tijdig signaleren/ingrijpen en goede communicatie.

Onze Arbo Adviseur kan als neutrale partner met u en uw werknemer in een 3-gesprek wellicht voorkomen dat een echt conflict ontstaat. Dit kan bij ons, bij u maar ook op een neutrale locatie.

Mocht u al een conflict hebben of als dit dreigt te ontstaan dan is mediation mogelijk de volgende stap. Wij zijn u hierbij graag van dienst. Let op: Wees ervan bewust dat indien de zaak (uiteindelijk) aan de rechter wordt voorgelegd men er zwaar aan tilt als er geen poging(en) tot mediation zijn ondernomen.

Terug naar de inhoudsopgave

5. Arboverpleegkundige (AVK)

Wij hebben een aantal “AVK-ers” in dienst die uitstekend inzetbaar zijn in het “ruime speelveld” tussen de verzuim/casemanager en de (bedrijfs)arts.

Een “AVK-er” is een (BIG geregistreerd) professional met verpleegkundige achtergrond die u zowel preventief, curatief maar ook op het gebied van re-integratie kan bijstaan. Een breed opgeleide en veelzijdig inzetbare adviseur die medisch onderlegd is.

Wat kan een AVK-er voor u betekenen?

Het AVK spreekuur is voordeliger dan een spreekuur bij de (bedrijfs)arts waarbij wij wel opmerken dat niet alle zaken geschikt zijn om door een “AVK-er” te worden behandeld.

Verder is een AVK-er bijvoorbeeld heel goed “in company” inzetbaar. Gewoon spreekuren bij u op locatie. Handig en efficiënt.

Iets voor u? Laat het ons weten via verzuim@rock-solid.nl

Terug naar de inhoudsopgave

6. Wist u dat…

➢ Ziekteverzuim het gevolg kan zijn van financiële problemen bij uw werkneem(st)er
➢ Preventieve maatregelen uitval/verzuim kunnen voorkomen
➢ Het promoten van sport kan lonen. Voldoende beweging leidt namelijk tot minder verzuim en dus lagere verzuimkosten voor de werkgever.
➢ Er bij een patroon van frequent kortdurend ziekmelden (minder dan 7 dagen achtereen) vaak meer aan de hand is?
➢ Frequent verzuim een signaal kan zijn voor langdurig verzuim?
➢ Een dag verzuim van een medewerker u ongeveer € 200,–/ € 250,– kost
➢ Ziek uit dienst waar mogelijk altijd voorkomen moet zien te worden
➢ Er best wat verandert per 1 juli aanstaande
➢ U nog ca. 9 maanden de tijd hebt om over te gaan op de WKR

Terug naar de inhoudsopgave

Met vriendelijke groet,
Rock-Solid Management Group | Guyra International Arbodienst

Team Rock-Solid