medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Eerste nieuwsbrief Guyra – Februari 2014

Eerste nieuwsbrief Guyra – Februari 2014

Rotterdam, 4 februari 2014

Onderstaand vindt u de nieuwe uitgave van onze nieuwsbrief van februari met de volgende onderwerpen:

Inhoudsopgave
1. Ziekteverzuim 2013
2. Factuurvragen: inhoudelijke vragen
3. Automatisch Incasso
4. Controle op arbeidsveiligheid
5. UWV vergoeding werkstoel
6. Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
7. Wist u dat…

1. Ziekteverzuim 2013

Met een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 3,8% over heel 2013 is het ziekteverzuim gelijk gebleven aan het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste helft van 2013, maar gedaald ten opzichte van 2012. Toen was het percentage nog 4,1%.

Het ziekteverzuim laat in 2013 een stabilisatie zien, zo blijkt uit de analyse van een grote arbodienst onder ruim één miljoen werknemers. Het gemiddelde ziekteverzuim in 2013 kwam daarmee uit op 3,8%.

In de meeste gevallen (93%) krijgt u te maken met verzuim dat één tot zeven dagen duurt. In 7% van de gevallen gaat het echter om langdurig verzuim. Het langdurig verzuim bestaat voor 35% uit spier- en gewrichtsklachten, voor 35% uit psychisch verzuim en in 30% van de gevallen gaat het om andere lichamelijke oorzaken.

Daarmee is het psychisch verzuim toegenomen van 29% in 2012 naar 35% in 2013. Krijgt u te maken met een werknemer die langdurig verzuimt, dan is het zaak om de stappen uit de Wet verbetering Poortwachter heel nauwkeurig op te volgen.

De stijging van het psychisch ziekteverzuim is ook het kabinet niet ontgaan. Onlangs kondigde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog aan dat hij psychosociale arbeidsbelasting (PSA) extra op de agenda wil zetten. De aanpak van PSA krijgt daarom vanaf april 2014 vier jaar lang extra aandacht.

Terug naar de inhoudsopgave

2. Factuurvragen: inhoudelijke vragen

Als u een inhoudelijke vraag heeft over een factuur verzoeken wij u nadrukkelijk dit niet telefonisch te doen maar deze vragen/opmerkingen voor een zo spoedig mogelijke behandeling rechtstreeks te stellen aan facturatie@rock-solid.nl.

Deze vragen worden verzameld en periodiek behandeld. Hierdoor kan het helaas zo zijn dat er enige tijd overheen gaat voordat u een antwoord krijgt. Ons excuus hiervoor

Terug naar de inhoudsopgave

3. Automatisch Incasso

Wij ervaren momenteel wat technische problemen bij de automatisch incasso’s met de foutmelding “Geen incassomachtiging vertrekt”. Dit terwijl deze er wel is en het vaak al jaren zonder problemen is gegaan. Dit heeft te maken met SEPA/IBAN en een instelling in de facturatiesoftware i.c.m. de communicatie met de bank. Hier wordt druk aan gewerkt. Ons excuus voor het eventuele ongemak.

Terug naar de inhoudsopgave

4. Controle op arbeidsveiligheid

Vanaf februari 2014 bezoekt de Inspectie SZW een groot aantal bedrijven voor een inspectie. Inspecteurs kijken daarbij naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naar de arbeidsveiligheid van met name intern transport en werken met en rondom machines.

In Nederlandse bedrijven hebben nog te veel werknemers te maken met – soms ernstige – arbeidsrisico’s. De wet is duidelijk op dit punt: het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor veilig en gezond werk. Werkgevers moeten weten welke risico’tain’thun werknemers lopen en die risico’tain’tmet maatregelen wegnemen of zoveel mogelijk beperken.

De Inspectie SZW ziet er op toe dat bedrijven de wet naleven. De Inspectie richt zich daarbij vooral op de grootste arbeidsrisico’s. Denk bijvoorbeeld aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de kans om een ongeval te krijgen bij het werken aan machines of door onveilige arbeidsplaatsen (bijvoorbeeld aanrijdgevaar, onveilig werken op hoogte).

Deze risico’tain’tzijn hoog bij bedrijven in de sectoren aardolie, chemie, farmacie, kunststof en rubber. Daarom inspecteert de Inspectie SZW vanaf februari bedrijven uit deze sectoren. Er worden bedrijven bezocht die al geruime tijd geen inspectie hebben gehad maar ook bedrijven die recent al eens zijn geïnspecteerd. Op het moment dat de inspecteur dan weerom gebreken constateert, kan het bedrijf op basis van de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving’ een hogere sanctie krijgen.

Terug naar de inhoudsopgave

5. UWV vergoeding werkstoel

Een vergoeding voor een speciale stoel voor een werknemer mag u per 2014 niet meer achteraf aanvragen bij UWV. Ook is het niet mogelijk om zelf een stoel te kopen en de kosten vervolgens te declareren. Een vergoeding hiervoor moet u voortaan van tevoren aanvragen bij UWV.

UWV werkt met ingang van 2014 met vaste leveranciers van vierwielige werkstoelen en bureaustoelen. Een werknemer met een visuele, auditieve of motorische handicap moet voortaan vooraf de vergoeding aanvragen. Als UWV de aanvraag goedkeurt, krijgt de werknemer het hulpmiddel van één van de vaste leveranciers. UWV betaalt de kosten rechtstreeks aan die leverancier.

UWV beslist binnen acht weken op uw aanvraag

Terug naar de inhoudsopgave

6. Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

De Arbowet verplicht elke werkgever periodiek een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden aan zijn werknemers. Een werknemer is echter niet verplicht deel te nemen aan een PMO, deelname is wel zinvol. Eventuele problemen kunnen hierdoor namelijk in een vroeg stadium aan het licht komen.

Het doel van het onderzoek is het opsporen van gezondheidsrisico’s in het werk,
bijvoorbeeld beroepsziekten en arbeid gebonden aandoeningen, zodat ze voorkomen of zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Dit heeft een positief effect op het functioneren en de productiviteit van de werknemers en dus natuurlijk ook op de effectiviteit van uw bedrijf.

Bij een PMO gaat het echter ook om arbeidsrelevante risico’s, zoals de leefstijl en eventuele privéproblemen. De werknemers worden zich hierdoor meer bewust van de invloed die werk en gezondheid op elkaar hebben en krijgen adviezen om verantwoord om te gaan met eventuele gezondheidsrisico’s in hun werk. Voor een werknemer wordt een balans opgemaakt. Is zijn/haar gezondheid/belastbaarheid nog in evenwicht met zijn/haar arbeidsbelasting en de eisen die de functie aan hem/haar stelt?

PMO’s aanbieden aan uw personeel? Vraag een offerte aan via verzuim@rock-solid.nl

Advies: Overleg met de OR indien en voor zover van toepassing en zorg dat u kunt aantonen dat u werknemers periodiek in de gelegenheid stelt aan een dergelijk onderzoek deel te nemen en laat werknemers die niet willen deelnemen een korte verklaring tekenen dat ze geen gebruik wensen te maken van de door u geboden mogelijkheid.

Terug naar de inhoudsopgave

7. Wist u dat…

➢ Ziek uit dienst waar mogelijk altijd voorkomen moet zien te worden
➢ U nog 11 maanden de tijd hebt om over te gaan op de WKR

Terug naar de inhoudsopgave

Met vriendelijke groet,
Rock-Solid Management Group | Guyra International Arbodienst

Team Rock-Solid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

77 − 69 =