medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Nieuwsbrief December 2013

Nieuwsbrief December 2013

      Rotterdam, 17 december 2013

Onderstaand vindt u de laatste uitgave van onze nieuwsbrief van dit jaar met de volgende onderwerpen:

Inhoudsopgave nieuwsbrief December 2013

1. Decembermaand
2. Tarieven 2014
3. Verzuimverzekering en Arbodienst
4. Harde aanpak (notoire) overtreders
5. Opmars mobiele apparaten
6. Plannen voor uitbreiding zorgverlof
7. Bedrijfsarts scoort goed
8. Schadeclaim na ongeval of ziekte
9. Wist u dat…

1. Decembermaand
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrieven is de gehele organisatie gesloten op

1e + 2e Kerstdag + 27 december alsmede Nieuwjaarsdag.

Dinsdag 31 december sluiten wij wat eerder (om 16.00 uur).

Enkel in geval van calamiteiten die niet kunnen wachten tot een eerstvolgende werkdag kunt u op die dagen tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met 06-54365338.

Uiteraard kunt u gewoon via internet 24/7 terecht in OVRS/Verzuimsignaal zoals u gewend bent en zal uw melding/vraag/verzoek dan zo snel mogelijk worden opgepakt.

Dank u voor uw begrip.

Onze medewerkers wensen u een geweldig en vooral gezond 2014!

Wij zijn u ook in het nieuwe jaar weer graag van dienst.

Terug naar de inhoudsopgave
2. Tarieven 2014

Volgens afspraak ontvangt u van ons het tarievenoverzicht voor 2014. Deze is als aparte PDF bijlage meegestuurd met deze nieuwsbrief.

Terug naar de inhoudsopgave

3. Verzuimverzekering en Arbodienst

Mocht u of uw tussenpersoon een nieuwe aanvraag of wijziging voor een verzuimverzekering doen dan is het wellicht goed om te weten dat wij voor alle verzuimverzekeraars (kunnen) werken. Overstappen naar een andere Arbodienst is dus geheel niet nodig. Wel graag even uw nieuwe verzekeraar en polisnummer aan ons doorgeven.

Terug naar de inhoudsopgave

4. Harde aanpak (notoire) overtreders

Komend jaar zal de Inspectie SZW, bedrijven en instanties die willens en wetens doorgaan met het negeren of omzeilen van de wet- en regelgeving harder gaan aanpakken. Eén van de middel om notoire overtreders aan te pakken is het stilleggen van een bedrijf of deel van een bedrijf.

Volgens Inspecteur-generaal Van den Bos kan de Inspectie niet overal zijn en hoeft de Inspectie ook niet overal te zijn: “We willen daar zijn waar dat het hardste nodig is en waar ons optreden er het meest toe doet. We richten ons vooral op notoire overtreders en misstanden.” Daarbij gaat het onder meer om arbeidsuitbuiting, uitkeringsfraude, illegale tewerkstelling, onderbetaling en het overtreden van de arbeidstijdenwet.

Bijzondere aandacht van de Inspectie krijgt in 2014 onder meer de schoonmaaksector, de aanpak van schijnconstructies en de malafide asbestsaneerders.

Sinds dit jaar kan de Inspectie SZW bedrijven of bedrijfsonderdelen preventief stilleggen. Inmiddels is al veertig keer een waarschuwing tot preventieve stillegging uitgedeeld. Stillegging gaat altijd alleen om die activiteiten in het bedrijf die samenhangen met de overtreding. Dit gebeurt als een bedrijf een notoire overtreder is, dus steeds dezelfde overtredingen begaat, en daarvoor is beboet door de Inspectie.

De stillegging kan voor één, twee of drie maanden plaatsvinden.

Terug naar de inhoudsopgave

5. Opmars mobiele apparaten

De meeste organisaties mogen het klassieke beeldschermwerk dan grotendeels onder controle hebben, tablets en smartphones zorgen voor een nieuwe dimensie. Nieuwe risico’tain’tsteken de kop op.

Tablets en smartphones worden vaak dichter bij de ogen gehouden. Hierdoor moeten onze oogspieren harder werken. Ongezond is dat niet, maar wel duidelijk vermoeiender dan regulier beeldschermwerk. De beste oplossingen zijn beperking van de gebruiksduur, en afwisseling door de blik geregeld te richten op zaken die verder weg zijn.

Daarnaast brengt de bediening van een mobile device risico’tain’tmet zich mee. Een mobile device houden we namelijk vaak vast. Houden we de armen ontspannen, dan buigt de nek extreem naar voren, en moeten de nek- en halsspieren extra hard werken. Het alternatief – de armen omhoog brengen – is niet veel beter: dit geeft statische belasting van de arm- en schouderspieren.

Omdat er zo weinig informatie tegelijk zichtbaar is, wisselen we vaker tussen schermen en moeten we dus meer onthouden. Dit vergroot de kans op vermoeidheid en fouten.

Terug naar de inhoudsopgave

6. Plannen voor uitbreiding zorgverlof
De regels voor het zorgverlof worden uitgebreid. Verlenen uw werknemers mantelzorg, dan kunnen zij straks ook zorgverlof opnemen als zij een zieke vriend of bekende verzorgen. Daarnaast krijgen vaders recht op drie extra dagen onbetaald verlof bovenop de bestaande twee dagen kraamverlof.

Momenteel bestaat er alleen een wettelijk recht op zorgverlof voor de zorg voor een zieke partner, kind of ouder. Het zorgverlof heeft straks dus betrekking op bijvoorbeeld een broer, buurvrouw, vriend of kleinkind.

Langdurend zorgverlof wordt beschikbaar voor alle noodzakelijke zorg. Deze vorm van verlof geldt nu alleen in het geval van een levensbedreigende ziekte.

Vaders hebben nu recht op twee dagen kraamverlof. Dit verlof wordt uitgebreid met drie dagen, zodat uw werknemer feitelijk een week (vijf dagen) vrij kan nemen. Het kraamverlof van twee dagen is een vorm van betaald verlof. De drie extra dagen hoeft u niet door te betalen. Daar kunt u natuurlijk wel in het voordeel van de werknemer van afwijken. U kunt het verlof niet weigeren, maar uw werknemer is wel verplicht om de verlofopname twee maanden van tevoren aan u te melden.

De voorgestelde wijzigingen worden begin 2014 via een nota van wijziging ingediend bij het wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

Terug naar de inhoudsopgave
7. Bedrijfsarts scoort goed

De meerderheid van de zieke werknemers is tevreden over de arbodienst en de bedrijfsarts. Bedrijfsarts scoort goed bij cliënten.

Dat blijkt uit een onderzoek dat GfK Intomart heeft uitgevoerd in opdracht van de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL).

Uit het onderzoek blijkt dat het contact met de arbodienst in de meeste gevallen verloopt via de bedrijfsarts (70%). Driekwart van de respondenten heeft aangegeven tevreden tot zeer tevreden te zijn over de bedrijfsarts. De bedrijfsarts werd vooral als vriendelijk ervaren. Daarnaast vonden de zieke werknemers het positief dat de

Terug naar de inhoudsopgave

8. Schadeclaim na ongeval of ziekte

Werknemers die een beroepsziekte oplopen of een arbeidsongeval krijgen, durven de financiële schade vaak niet op hun werkgever te verhalen. Ze zijn bang om hun baan te verliezen of zien op tegen een langslepend juridisch conflict. In een recent proefschrift wordt daarom gepleit voor een ander systeem voor compensatie van medewerkers die schade lijden.

Werknemers die een beroepsziekte oplopen of een arbeidsongeval krijgen, ontvangen maar zelden een schadevergoeding van hun werkgever. Veel werknemers zijn huiverig om de schade op hun werkgever te verhalen of zien op tegen de lange juridische procedure. In het recente proefschrift ‘Werknemerscompensatie in de steigers; naar een nieuwe aanpak van schadevergoeding en preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten’ wordt daarom gepleit voor het invoeren van een aparte collectieve schadeverzekering of een cao-bepaling die werknemers a

Werkgevers treffen vaak onvoldoende maatregelen om de werkvloer veiliger en gezonder te maken na een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Hierdoor hebben medewerkers meer tijd nodig om te herstellen of kunnen ze soms zelfs helemaal niet meer terugkeren in hun oude functie.

Zorg dat u onveilige werksituaties en ongezonde werkomstandigheden tot een minimum beperkt. Neem (blijvende) gezondheidsklachten van een medewerker serieus en voorkom dat de klachten verergeren. Dwing een medewerker met een beroepsziekte of gezondheidsschade door een bedrijfsongeval in ieder geval niet om te re-integreren in dezelfde functie als waarin hij de schade heeft opgelopen, tenzij u kunt garanderen dat hij niet langer wordt blootgesteld aan ongezonde of gevaarlijke werkomstandigheden.

Een medewerker kan u aansprakelijk stellen als hij (blijvend) schade ondervindt van een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Tegen werkgeversaansprakelijkheid kunt u zich verzekeren. Soms biedt ook de CAO een regeling voor compensatie van geleden schade.

Terug naar de inhoudsopgave

9. Wist u dat…

  • Wij ook een spreekuur in Polen (locatie: Poznan) kunnen regelen
  • De verbouwing/vernieuwing in Rotterdam zo goed als klaar is

 

Terug naar de inhoudsopgave

Rock-Solid Management Group | Guyra International Arbodienst

Team Rock-Solid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

5 + 3 =