medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Nieuwsbrief 2.0 maart 2014

Nieuwsbrief 2.0 maart 2014

Onderstaand vindt u de uitgave van onze tweede nieuwsbrief van maart met de volgende onderwerpen:

Inhoudsopgave


1. BMI is blijkbaar belangrijke graadmeter voor verzuim
2. Nieuwsbrief
3. De factuur: geen uren maar eenheden
4. Papieren doolhof
5. Ouderschapsverlof
6. Opmars mobiele apparaten
7. Wist u dat….

1. BMI is blijkbaar belangrijke graadmeter voor verzuim

In de transportsector blijkt de Body Mass Index (BMI) een belangrijke graadmeter voor verzuim. Werknemers met een te hoog BMI zijn vaker langdurig ziek dan werknemers met een goede BMI. Dat blijkt uit het Trendrapport 2013 dat Gezond Transport onlangs publiceerde.

Een goede BMI ligt tussen de 18 en 25. Werknemers met obesitas hebben een BMI van hoger dan 30. Op basis van de BMI-scores komt naar voren dat 19 procent ernstig overgewicht heeft en 49 procent een lichte vorm van overgewicht. Het probleem van overgewicht neemt toe met de leeftijd. Vooral onder werknemers van 40 jaar en ouder ligt het aandeel werknemers met obesitas hoog.

In tegenstelling tot de BMI, lijkt het voedingspatroon minder invloed te hebben op het verzuim. Juist de oudere werknemers (die overwegend vaker verzuimen) geven aan gezonder te eten. Van de ondervraagde werknemers geeft 36 procent aan gevarieerd te eten en bewust voor een gezonde maaltijd te kiezen. Dit aandeel is het hoogst onder 60 plussers (49 procent) en het laagst onder de groep tot 30 jaar (21 procent).

Van de werknemers die regelmatig een snelle maaltijd eten blijkt ongeveer de helft dit te doen omdat er tijdens het werk te weinig tijd is en ongeveer een derde omdat het gewoon lekker is.

De belangrijkste arbeidsrisico’tain’tin de transportsector blijven fysieke belasting en verkeersveiligheid. Het percentage werknemers dat verzuimde met klachten, (mede) als gevolg van het werk, is gedaald. Naast fysieke belasting wordt ook ‘werkdruk en stress’ (psychosociale arbeidsbelasting) door werknemers genoemd als verklaring voor langdurig verzuim.

TIP: Health check voor uw medewerkers via Medimark
Zie http://medimark.nl/health-check-up/ of mail naar info@medimark.nl

Terug naar de inhoudsopgave

2. Nieuwsbrief

Wij sturen u al geruime tijd 2-wekelijks onze nieuwsbrief en zijn benieuwd wat u ervan vindt. Mist u zaken/onderwerpen? Te lang og te kort? Stoort u zich aan zaken? Misschien heeft het uw voorkeur om deze bijvoorbeeld liever maandelijks te ontvangen etc. etc..

Kortom: Wat zou volgens u (inhoudelijk) anders/beter kunnen/moeten. Wij horen het graag!

Uw tips, ideeën en wensen zijn welkom via ons e-mail adres: sales@rock-solid.nl

Terug naar de inhoudsopgave

3. De factuur: geen uren maar eenheden

Wij krijgen nog wel eens een e-mail of telefoontje over een factuurbijlage met als voorbeeld de vraag hoe het kan dat wij 3 uur bezig geweest zijn met iets.

Voor de duidelijkheid: Als het gaat om een tijdseenheid dan wordt de hoeveelheid tijd altijd weergegeven op de factuurbijlage per eenheden van 6 minuten (of delen daarvan).

Het betreft dus nadrukkelijk geen uren.

Terug naar de inhoudsopgave

4. Papieren doolhof

Of het nu gaat om een Plan van Aanpak, een 1e jaarsevaluatie, vervroegde WIA aanvraag etc., het is vaak een compleet doolhof met allerlei formulieren/documenten.

➢ Welk formulier/document moet u ook al weer (niet) gebruiken?
➢ Wanneer moet het worden opgestuurd en naar wie?
➢ Wat moet er allemaal worden meegestuurd?

Komt u er zelf niet meer uit? Wij helpen u uiteraard graag!

Stuur een e-mail naar verzuim@rock-solid.nl. Onze medewerkers zitten klaar om u waar nodig te ondersteunen en te adviseren.

Terug naar de inhoudsopgave

5. Ouderschapsverlof

Als werkgever mag u medewerkers het opnemen van ouderschapsverlof in principe niet weigeren. Wel kunt u bezwaar maken tegen de voorgestelde spreiding van de uren. Maar ook dan geldt dat u moet kunnen aantonen dat het opnemen van ouderschapsverlof u voor onoverkomelijke problemen stelt.

In de praktijk hebben werkgevers en werknemers de meeste discussie over de spreiding van ouderschapsverlof. Vooral voor een kleine organisatie kan het lastig zijn als een medewerker het verlof over meerdere dagen wil spreiden en daardoor halve dagen komt werken. De medewerker is dan immers minder goed bereikbaar, collega’s worden extra belast en het is vaak niet eenvoudig om voor deze uren vervanging te regelen. Maar ook het opnemen van volledige dagen kan organisatorisch lastig zijn. Toch ziet de rechter zulke omstandigheden meestal niet als zwaarwegend. U zult hiervoor dus samen een oplossing moeten vinden want van een zwaarwegend bedrijfsbelang is niet gauw sprake.

Een rechter zal altijd kijken naar de feiten en omstandigheden in uw organisatie: hoe is het werk verdeeld, hoe zit het met de bereikbaarheid, hoeveel taken moeten er door collega’s worden overgenomen en leidt dat tot overbelasting?

De volgende omstandigheden zal de rechter in ieder geval niet gauw als zwaarwegend bedrijfsbelang beschouwen:
• U heeft geen goede vervanging voor de uren dat de medewerker ouderschapsverlof opneemt.
• Vervanging kost u te veel geld.
• Projecten lopen vertraging op.

Wilt u bezwaar maken tegen de spreiding van de uren, dan moet u kunnen aantonen dat u onoverkomelijke problemen krijgt als het verlof wordt opgenomen zoals de medewerker dat voorstelt. Dat u graag wilt dat een medewerker dagelijks op het werk verschijnt, is niet voldoende. U moet kunnen aantonen dat het werk in het honderd loopt als de medewerker niet iedere dag aanwezig is: u raakt bijvoorbeeld klanten of omzet kwijt of uw primaire bedrijfsprocessen raken ernstig in het gedrang.

Als u bezwaar maakt tegen de spreiding van het ouderschapsverlof, zorg dan dat u dit uiterlijk vier weken voor de beoogde ingangsdatum laat weten, anders mag de medewerker ervan uitgaan dat hij het ouderschapsverlof mag opnemen zoals hij dat heeft voorgesteld.

Terug naar de inhoudsopgave

6. Opmars mobiele apparaten

De meeste organisaties mogen het klassieke beeldschermwerk dan grotendeels onder controle hebben, tablets en smartphones zorgen voor een nieuwe dimensie. Nieuwe risico’tain’tsteken de kop op.

Tablets en smartphones worden vaak dichter bij de ogen gehouden. Hierdoor moeten onze oogspieren harder werken. Ongezond is dat niet, maar wel duidelijk vermoeiender dan regulier beeldschermwerk. De beste oplossingen zijn beperking van de gebruiksduur, en afwisseling door de blik geregeld te richten op zaken die verder weg zijn.

Daarnaast brengt de bediening van een mobile device risico’tain’tmet zich mee. Een mobile device houden we namelijk vaak vast. Houden we de armen ontspannen, dan buigt de nek extreem naar voren, en moeten de nek- en halsspieren extra hard werken. Het alternatief – de armen omhoog brengen – is niet veel beter: dit geeft statische belasting van de arm- en schouderspieren.

Omdat er zo weinig informatie tegelijk zichtbaar is, wisselen we vaker tussen schermen en moeten we dus meer onthouden. Dit vergroot de kans op vermoeidheid en fouten.

Onze deskundigen informeren/adviseren u graag hierover.

Terug naar de inhoudsopgave

7. Wist u dat….

➢ Al uw medewerkers toegang moeten hebben tot uw RI&E en dus moeten weten waar die staat…..
➢ Het wettelijk verplicht is dat uw werknemers over de vereiste certificaten en/of keuringsbewijzen dienen te beschikken.
➢ Wij u ook van dienst kunnen zijn bij juridische vraagstukken
➢ Er best wat verandert per 1 juli aanstaande
➢ U nog ca. 8 maanden de tijd hebt om over te gaan op de WKR

Terug naar de inhoudsopgave

Met vriendelijke groet,
Rock-Solid Management Group | Guyra International Arbodienst

Team Rock-Solid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

8 + 2 =