medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Nieuwsbrief 1, April 2014

Nieuwsbrief 1, April 2014

8 april 2014, Rotterdam

Onderstaand vindt u de uitgave van onze eerste nieuwsbrief van april met de volgende onderwerpen:

Inhoudsopgave

1. Klanttevredenheid
2. Nieuwsbrief
3. Arbo jaarverslag
4. Discriminatie door zwangerschap
5. Nieuwe richtlijn computerwerk
6. Computerwerk & droge/vermoeide ogen
7. Arbeidsovereenkomsten
8. Wist u dat….

1. Klanttevredenheid

Om inzicht te krijgen en ter verdere ontwikkeling/professionalisering van de organisatie vragen wij ongeveer vijf minuten van uw tijd om uw mening te geven over de dienstverlening van Guyra, maar ook om advies te geven, gericht op de toekomst.

Hiervoor hebben wij een vragenformulier bijgesloten in PDF formaat welke wij na het invullen graag retour ontvangen. U kunt dit sturen aan sooijen@rock-solid.nl. Dank!

Terug naar de inhoudsopgave

2. Nieuwsbrief

Wij sturen u al geruime tijd 2-wekelijks onze nieuwsbrief en zijn benieuwd wat u ervan vindt. Mist u zaken/onderwerpen? Te lang of te kort? Stoort u zich aan zaken? Misschien heeft het uw voorkeur om deze bijvoorbeeld liever maandelijks te ontvangen etc. etc..

Kortom: Wat zou volgens u (inhoudelijk) anders/beter kunnen/moeten. Wij horen het graag!

Uw tips, ideeën en wensen zijn welkom via ons e-mail adres: sales@rock-solid.nl

Terug naar de inhoudsopgave

3. Arbo jaarverslag

Aangezien 2013 inmiddels al weer (ruimschoots) achter ons ligt maken wij u attent op het zogeheten Arbo jaarverslag.

Het Arbo jaarverslag over de dienstverlening, met adviezen ter optimalisatie ervan is verplicht voor grotere bedrijven (100 en meer medewerkers) en kunnen wij op verzoek voor u verzorgen.

Voor vragen en/of een kostenopgave kunt u mailen naar sales@rock-solid.nl

Terug naar de inhoudsopgave

4. Discriminatie door zwangerschap

Bijna de helft van de zwangere of pas bevallen medewerksters heeft negatieve ervaringen op het werk die op zwangerschapsdiscriminatie kunnen wijzen. Naar aanleiding van een aantal recente oordelen heeft het College voor de Rechten van de Mens dit onderwerp weer op de agenda gezet, in de hoop dat het kabinet maatregelen treft.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft bij minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangeklopt om de positie van zwangere vrouwen op het werk opnieuw onder de aandacht te brengen. Aanleiding hiervoor zijn vier uitspraken van het College over zwangerschapsdiscriminatie. In de vier zaken werd het contract van de zwangere medewerksters niet verlengd toen bleek dat ze zwanger waren…..

Werkgevers (er)kennen de regels bij zwangerschap vaak niet

Vorig jaar heeft het kabinet de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies gevraagd over het voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarin werd ook aandacht gevraagd voor de positie van zwangere medewerksters. Het SER-advies is nog niet verschenen, maar het kabinet gaf vorig jaar aan dat het op basis van de uitkomsten zal besluiten of meer regelgeving nodig is.

Volgens het kabinet schiet echter niet zozeer de regelgeving tekort, maar zijn werkgevers onvoldoende op de hoogte van de arbeidsrechtelijke en arboregels voor zwangere medewerksters.

In Nederland is het verboden om een contract niet te verlengen vanwege zwangerschap en moederschap. Het Arbobesluit bepaalt bovendien dat een werkgever ervoor moet zorgen dat het werk geen gevaar oplevert voor de gezondheid van vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Ook mag de zwangerschap of borstvoeding niet nadelig worden beïnvloed door het werk.

Als aanpassingen van de werkzaamheden niet mogelijk zijn, moet u zorgen voor (tijdelijk) vervangend werk. In het uiterste geval moet u de medewerkster tijdelijk vrijstellen van werk.

Uw casemanager of Arboadviseur staat u graag te woord.

Terug naar de inhoudsopgave

5. Nieuwe richtlijn computerwerk

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een nieuwe richtlijn voor computerwerk gepubliceerd.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat werknemers in 2012 gemiddeld 3,8 uur per dag voor het werk achter een beeldscherm zaten. In 2003 lag dit bijna een half uur lager.

De richtlijn voor computerwerk is bedoeld voor professionals op het gebied van arbeid en gezondheid. Hierbij wordt vooral ingespeeld op kantoorwerkzaamheden en bijvoorbeeld niet op surveillance werkzaamheden, waarbij ook een beeldscherm gebruikt wordt.

De laatste tijd maken werknemers steeds meer gebruik van laptops, tablets en smartphones. In principe is de richtlijn hierop ook van toepassing. De NVAB laat echter weten dat er nog te weinig onderzoek gedaan is om hiervoor met sterke aanbevelingen te komen. De NVAB verwacht dat er bij een update van de richtlijn specifieke aanbevelingen voor het werken met laptop, tablet of smartphone zullen worden toegevoegd.

Bekijk hier de richtlijn computerwerk.

Terug naar de inhoudsopgave

6. Computerwerk & droge/vermoeide ogen

Onze ogen zijn niet gemaakt om de hele dag naar een computerscherm te kijken. Na een aantal uur werken kunnen de ogen daarom erg droog aanvoelen. Dit kan zelfs zorgen voor hoofdpijn, concentratieproblemen en vermoeidheid. In uw organisatie hebben medewerkers die veel achter een computer zitten, hier waarschijnlijk ook last van. Gelukkig kunt u er iets aan doen.

Geïrriteerde ogen, een wazig zicht, concentratieproblemen, een algehele vermoeidheid: het zijn allemaal kenmerken van CVS, oftewel Computer Vision Syndrome. Deze kwaal ontstaat omdat bijna iedere beeldschermwerker tijdens het werk te weinig met zijn ogen knippert. Net als een kat die een prooi in het vizier heeft, staren we met zijn allen onafgebroken naar onze computerschermen.

Tips om droge ogen te voorkomen
De oplossing is echter vrij eenvoudig en het is verstandig om deze tips te delen met de medewerkers:
➢ Wen eraan om voldoende te knipperen en wissel beeldschermwerk iedere 20 minuten af met minstens 20 seconden wegkijken (de 20/20-regel).
➢ Gebruik een wit toetsenbord. Onze ogen vinden het bijzonder vermoeiend om voortdurend tussen een zwart toetsenbord (donkere omgeving) en een wit scherm (lichte omgeving) te wisselen. Of leer blind typen.
➢ Kijk regelmatig even langs het beeldscherm de verte in. Plaats het beeldscherm daarom niet tegen een blinde muur.

De oorzaak kan ook nog bij de werknemer zelf liggen. Misschien moeten de ogen te hard werken omdat de werknemer eigenlijk aan een (nieuwe) bril toe is. Oogdruppels kunnen trouwens ook helpen om de vochtigheidsgraad van de ogen op peil te houden. Vooral dragers van contactlenzen hebben hier profijt van; hun ogen kampen eerder met droogteverschijnselen.

Terug naar de inhoudsopgave

7. Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsrecht is constant aan verandering onderhevig. Per 1 juli as. verandert er weer het nodige op het gebied van arbeidsrecht.

➢ Bent u al volledig op de hoogte van de veranderingen en de (mogelijke) gevolgen voor uw organisatie?
➢ Zijn uw arbeidsovereenkomsten recentelijk aangepast?
➢ Wanneer heeft u deze voor het laatst aangepast of laten controleren?

Voorkom vervelende en vaak kostbare “verrassingen” achteraf. Laat ze checken en waar nodig aanpassen. In april kan dit extra voordelig.

Onze collega’s van PZ Zaken (zie ook www.pzzaken.nl) adviseren/helpen u graag hiermee.

Mail naar helpdesk@pzzaken.nl en zij helpen u verder.

Terug naar de inhoudsopgave

8. Wist u dat….

➢ Al uw medewerkers toegang moeten hebben tot uw RI&E en dus moeten weten waar die staat…..
➢ Het wettelijk verplicht is dat uw werknemers over de vereiste certificaten en/of keuringsbewijzen dienen te beschikken.
➢ Wij u ook van dienst kunnen zijn bij arbeidsrechtelijke/juridische vraagstukken
➢ Er best wat verandert per 1 juli aanstaande
➢ U nog ca. 8 maanden de tijd hebt om over te gaan op de WKR. Wacht niet te lang!

Terug naar de inhoudsopgave

Met vriendelijke groet,
Rock-Solid Management Group | Guyra International Arbodienst

Team Rock-Solid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

9 + 1 =