medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Mogelijk nieuw arbeidsrisico: Stil zitten op het werk

Mogelijk nieuw arbeidsrisico: Stil zitten op het werk

Niet wachten, maar nu al gezamenlijk actie ondernemen

“Zitten is dodelijk” een pagina vullend artikel in het NRC, een item op EénVandaag (14/10/13), lopende onderzoeken bij verschillende universiteiten; allemaal signalen dat het onderwerp ‘zitten’ volop in de belangstelling staat.

Er is bewijs dat veel en langdurig zitten het risico vergroot op vroegtijdig overlijden. Tevens zijn er sterke aanwijzingen dat structureel zitgedrag de risico’tain’top o.a. hart- en vaatziekten, diabetes, depressie en kanker verhoogt. Veel werknemers brengen hun dag grotendeels zittend door. De urgentie om hier iets aan te doen lijkt groot. Verder onderzoek naar de gevolgen van lang zitten op het werk is in volle gang. In ieder geval is de urgentie zo groot dat aandacht voor de risico’s van sedentair gedrag nuttig en nodig lijkt, zelfs voordat er nog meer bewijsmateriaal is. TNO en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) pleiten ervoor niet te wachten tot alle bewijsmateriaal definitief is, maar nu al in actie te komen.

Gezamenlijk hebben deze organisaties op maandag 14 oktober voor het eerst onderzoekers, beleidsambtenaren (Ministerie van VWS en SZW) en professionals uit de praktijk (HR-managers en gezondheidsadviseurs ) bijeen gebracht om elkaar te informeren en om samen één front te vormen om de aandacht voor dit thema vast te houden en uit te breiden.  De ervaring leert dat de slagkracht en kans op duurzaam succes groter is als beleid, onderzoek en praktijk in een vroeg stadium aan elkaar gekoppeld zijn. Deze drie disciplines hebben elkaar nodig, zeker om nu alvast te kunnen starten met het vergroten van de bewustwording bij het grotere publiek.

Concrete oplossingen en tools om de bewustwording te vergroten zijn er al, zoals divers sta-zit meubilair, meubilair waarop bewegend kan worden gewerkt (bv. fietsbureaustoelen) en communicatiemateriaal (bv.www.nisb.nl/beweegmomentjes).

Bron: Gezond in Bedrijf 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

− 1 = 7