medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Naleving arbozorgverplichtingen verslechterd?

Naleving arbozorgverplichtingen verslechterd?

De meeste werknemers in Nederland zijn tevreden over hun werk en de bijkomende arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het zo dat belangrijke nalevingen in arbozorgverplichtingen slechter worden nageleefd.

Deze conclusies trekt de Inspectie SZW in het “Signalement Arbozorg”. Bij de verschillende arbozorg-verplichtingen is het nodig dat de werkgever over de juiste informatie beschikt om in zijn of haar bedrijf zorg te dragen dat zijn of haar werknemers veilig en gezond kunnen werken. Deze informatie is te vinden in een risico-inventarisatie en een plan van aanpak van het bedrijf of de instelling waarin is aangegeven aan welke gezond- en veiligheidsrisico’tain’thet bedrijf moet voldoen, waar haar werknemers aan blootgesteld worden en hoe die risico’tain’thet beste beheerste kunnen worden. Bij de opstelling van zo’twereplan van aanpak wordt de werkgever geholpen door verschillende deskundigen zoals een preventiemedewerker, bedrijfsarts en arbodienst.

Risico Inventarisatie & Evaluatie als administratieve verplichting?


Met name in de MKB hebben minder dan de helft van de Nederlandse bedrijven een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Ook aan de verplichting van het hebben van een preventiemedewerker, die zich binnen het bedrijf actief inzet voor de arbeidsveiligheid, voldoet een groot aantal bedrijven niet.
Opvallend is dat dit probleem vooral voorkomt bij kleinere bedrijven met 10 of minder werknemers.

Guyra International arbodienst - cartoon - arboveiligheid

Vaak zijn de arboverplichtingen die het stelsel oplegt niet bekend of passen niet goed bij de beleving en de praktijk van de werkgevers. De verplichtingen van de Arbowet worden door werkgevers voornamelijk gezien als een extra administratieve verplichting in plaats van een noodzakelijk goed.

Het huidige nalevingsniveau van deze arbozorgverplichtingen is voor de Inspectie reden genoeg om de komende jaren meer nadruk te leggen op de arbozorgverplichtingen.

Via de website www.zelfinspectie.nl bestaat de mogelijkheid voor werkgevers om zelf na te gaan of de arbozorg in zijn of haar bedrijf op orde is.

Bron: Personeelsnet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

1 + 9 =