medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Meer verzuim bij gevaarlijk werk

Meer verzuim bij gevaarlijk werk

Meer verzuim bij gevaarlijk werk

Wist u dat bijna 950 duizend werknemers in 2020 naar eigen zeggen vaak of altijd gevaarlijk werk deden? Dat is een behoorlijk hoog aantal. Van de werknemers die regelmatig gevaarlijk werk doen, had ruim 9 procent tevens te maken met een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of geestelijke schade.

De cijfers zijn gebleken uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die in het laatste kwartaal van vorig jaar werd uitgevoerd door het CBS en TNO.

In de top 10 van gevaarlijke beroepsgroepen staan vooral beroepen in de techniek, transport en logistiek. In 2020 was 9,3 procent van de werknemers die aangeven frequent gevaarlijk werk te doen slachtoffer van een arbeidsongeval. Ook is er in de gevaarlijke beroepsgroepen vaker sprake van verzuim.

Bent u benieuwd wat u kunt doen om uw werknemers te helpen en verzuim en gevaarlijke situaties te voorkomen? Neem eens contact op met Guyra.

(Bron: BG Magazine)