medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Kritiek van de FNV over privacy schending arbodiensten onterecht

Kritiek van de FNV over privacy schending arbodiensten onterecht

Maar 53 klachten over arbodiensten in 2012, kritiek van FNV onterecht

Werkgevers zijn het niet eens met de kritiek van de FNV dat werkgevers zieke werknemers niet serieus nemen. Ook de arbobranche herkent de kritiek niet. Het afgelopen jaar zijn er maar 53 klachten ingediend over arbodiensten.

Schending van privacy

Volgens de FNV schenden werkgevers, verzuimbureaus en bedrijfsartsen op grote schaal de privacy van zieke werknemers. Dat komt bijvoorbeeld omdat vaak niet medisch personeel oordelen geeft over medische onderwerpen, terwijl alleen de bedrijfsarts daartoe bevoegd is. Verzuimbegeleiders sporen de zieken medewerker aan om weer te gaan werken, terwijl zij niet bevoegd zijn daar over te oordelen.

Werkgevers willen geen half zieke medewerkers

Volgens de FNV is de hele keten van ziekteverzuimbegeleiding ‘corrupt’ omdat daarin alleen de terugkeer van zieke medewerkers voorop staat. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland denken dat het om uitzonderingen gaat als werkgevers druk uitoefenen op zieke werknemers om snel weer aan de slag te gaan.

‘Natuurlijk willen werkgevers dat medewerkers weer snel aan de slag gaan, maar wel pas als dat kan. Werkgevers willen geen half zieke werknemers op de werkvloer, die zijn ook helemaal niet productief’, stellen de ondernemingsorganisaties. Zij weerspreken dat werkgevers erop uit zijn om de medische gegevens van zieke werknemers te achterhalen. ‘Daarin zijn ze niet geïnteresseerd. Ze willen alleen maar weten wanneer werknemers weer fit zijn.’

Maar 53 klachten over arbodiensten

Branchevereniging OVAL vertegenwoordigt arbodienstverleners met een klantenbestand van 215.000 werkgevers en 4,5 miljoen aangesloten werknemers. Op jaarbasis zijn er miljoenen contactmomenten met werkgevers en werknemers, terwijl het rapport van de FNV over 6000 meldingen gaat in de afgelopen anderhalf jaar. OVAL heeft ook een Geschillencommissie arbodiensten, maar daar werden in 2012 maar 53 klachten ingediend.

Volgens OVAL is een goede communicatie tussen werkgever, werknemer en arbodienstverlener van belang. ‘In situaties waarin een werknemer zich niet prettig voelt, is het aan de bedrijfsarts om een mogelijk spanningsveld tussen werkgever en werknemer te managen. Iedere gevoel van onbehagen van een werknemer is er één teveel, maar er is absoluut geen sprake van een corrupt systeem’, stelt OVAL.

Bron: Personeelsnet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

92 − 85 =