medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Downloads

Op deze pagina staan diverse formulieren & documenten die u kunt downloaden:

About us (quick overview in English, see also the bilingual presentation below)

Algemene Voorwaarden

Aanpassing standaard afspraken (in het kader van verzuimbegeleiding)

Aanpassingsformulier werknemersaantal (t.b.v. de aansluitkosten)

Communicatielijst (telefoonnummer, afdelingen & e-mail adressen)

Contractbijlage Organisatiegegevens (voor het wijzigen van uw organisatiegegevens)

Evaluatieformulier klanttevredenheid (algemene vragenlijst) | Evaluatieformulier specifieke dienstverlening (trainingen, WPO, AD & RI&E)

Factsheet nieuwe Arbowetgeving 2017 (informatie arbowetgeving 2017+ | checklist basiscontract)

Handleiding OVRS/Verzuimsignaal (informatie, instructies, ondersteuning & FAQ)

Incassomachtiging 2020+

Informatieve presentatie (PowerPoint bilingual) over Guyra International Arbodienst (information both UK & NL)

Download pijl

ISO 9001 Certificaat (DNV-GL) | SBCA Certificaat (DNV-GL) | ISO 27001 Certificaat (voor wat betreft OVRS/Verzuimsignaal)

Privacyreglement (reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer)

Privacy Verklaring (in het kader van de AVG/GDPR)

Werken aan ziekteverzuim loont (informatieblad: “De verzuimmelding = de start van de terugkeer”)

Wij doen overigens meer dan alleen Arbodienstverlening. Klik hier voor een overzicht of kijk op www.rock-solid.nl