medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Disclaimer Guyra International Arbodienst

Verzonden en/of geplaatste berichten alsmede eventuele bijlagen zijn niet zonder meer authentiek en u kunt hieraan geen rechten aan ontlenen!

De Rock-Solid Management Group en al aan haar gelieerde organisaties, werknemers en eventuele derden (welke in opdracht c.q. namens de Rock-Solid Management Group werkzaam zijn) staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden bericht, noch voor een tijdige ontvangst daarvan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of wijzigingen door derden, noch voor enige schade door het bericht toegebracht aan het systeem van de ontvanger, door virussen, toevoegingen of anderszins. Het bericht (incl. eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Wanneer het bericht niet voor de ontvanger is bestemd, wordt hem/haar verzocht het bericht zorgvuldig te wissen zonder kopie te behouden. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Aan de inhoud van dit bericht en/of bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle offertes, leveranties, werkzaamheden etc. zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing welke u op eerste verzoek worden toegezonden. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers, (toe)leveranciers en overige derden worden reeds nu voor alsdan nadrukkelijk van de hand gewezen. Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s (prijspeil 2015) en exclusief BTW en indien van toepassing exclusief reiskosten. Voor zaken met een spoedeisend karakter kan een toeslag gelden! De eventuele meningen en opvattingen in het bericht en/of eventuele bijlagen zijn niet noodzakelijkerwijs representatief voor die van de Rock-Solid Management Group. Kamer van Koophandel 24194173 te Rotterdam.