medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een belangrijke doelstelling van de Arbeidsomstandighedenwet is het voorkómen van ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (preventiebeleid). De basis voor deze zaken is de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De Risico Inventarisatie & Evaluatie bevat een beschrijving van de gevaren, de risicobeperkende maatregelen en de risico’tain’top het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu voor werknemers.

RI&E

De werkgever is verplicht om als onderdeel van de inventarisatie en evaluatie een registratie bij te houden van arbeidsongevallen die voor de werknemers hebben geleid tot een ziekteverzuim. De werkgever dient zich door een gecertificeerde arbodienst te laten ondersteunen bij het opstellen en / of toetsen van de RI&E. Een plan van aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E. In het plan van aanpak wordt aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden door gevoerd.

Meer informatie, offerte & contact

Voor meer informatie of het aanvragen van een RI&E kunt u contact opnemen via 010 – 27 22 770 of klik op het contactformulier.
Risico Inventarisatie & Evaluatie