medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

BedrijfsMaatschappelijk Werk

BedrijfsMaatschappelijk Werk (BMW)

Wanneer ziekteverzuim niet (direct) medisch te verklaren is kan het zijn dat in de privésituatie van uw werknemer zaken spelen die van invloed zijn op zijn/haar functioneren of anderszins in negatieve zin bijdragen aan de inzetbaarheid. Maar ook als het zakelijk niet lekker loopt en er zonder medische reden(en) knelpunten ontstaan en iemand daarom niet goed in zijn/haar vel zit is goede ondersteuning belangrijk.

Onderstaand een aantal mogelijke situaties waarbij een BedrijfsMaatschappelijk Werker u of uw werknemer zou kunnen ondersteunen:

  • werkstress door overbelasting, conflicten of ongewenst gedrag
  • onzekerheid over de toekomst door reorganisaties
  • functioneringsproblemen door verzuim, overplaatsing of re-integratie
  • motiveringsproblemen door onzekerheid over de eigen loopbaanontwikkeling
  • traumatische ervaring door agressie, ongeval of overlijden
  • verstoorde werk-privébalans door bijvoorbeeld mantelzorgverplichtingen
  • persoonlijke problemen zoals schulden, verslaving en relatieproblemen
  • etc.

De meerwaarde van bedrijfsmaatschappelijk werk zit in het activeren van medewerkers met als doel de motivatie en inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De bedrijfsmaatschappelijk werker zoekt hierbij een nauwe samenwerking met de leidinggevende en de bedrijfsarts. De bedrijfsarts wordt betrokken om eventuele medische problematiek tijdig boven tafel te krijgen.

De medewerker wordt door de bedrijfsmaatschappelijk werker geholpen inzicht te krijgen in zijn/haar problematiek. Daarnaast worden vaardigheden geleerd om zelfstandig problemen te hanteren en op te lossen. Zo kan de medewerker actief aan de slag en het heft weer in eigen handen nemen. De begeleiding kan op individueel niveau aangeboden worden, maar ook op groepsniveau. Daarnaast kan bedrijfsmaatschappelijk werk ook op andere deelgebieden worden ingezet zoals mediation of als vertrouwenspersoon.

Uiteraard met discretie en respect voor vertrouwelijkheid en privacy. De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft geheimhoudingsplicht.