medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

Het nieuwe Basiscontract

Het nieuwe Basiscontract

BasiscontractHet nieuwe Basiscontract Arbodienstverlening

Sinds juni 2017 maken wij gebruik van een nieuw format/lay-out voor wat betreft de overeenkomst tussen u en ons. Deze overeenkomst (of basiscontract) moet per 1 juli 2017 voldoen aan een aantal voorwaarden. Zie ook dit informatieblad maar ook op de website van het Ministerie SZW kunt u hier meer over lezen. Zie bijvoorbeeld deze pagina.

Dit alles wordt ook wel het (nieuwe) Basiscontract Arbodienstverlening genoemd.

 

In het basiscontract worden minimumeisen gesteld aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, maar de mogelijkheid tot maatwerk blijft. Het staat de werkgever vrij om meer taken op te nemen:

Vervanging oude Basiscontract

Nieuwe overeenkomsten die na die datum zijn opgemaakt/ingegaan voldoen dus aan de huidige Wet- en regelgeving. Het oude basiscontract zal op termijn worden vervangen door het nieuwe basiscontract. Er geldt een overgangsperiode en het oude basiscontract moet dus uiterlijk 30 juni 2018 zijn vervangen door het nieuwe basiscontract.

Nog geen Basiscontract?

Per 1 september 2017 is de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast. Dit gebeurt vanwege de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit die per 1 juli 2017 zijn ingegaan. Indien een werkgever niet beschikt over een basisovereenkomst wordt na ingang van de beleidsregel boetebesluit (direct) een boete opgelegd.