medimark whats-app  medimark fb  medimark twitter  medimark linkedin  medimark email
Arbodienst Guyra International

“Arbodienst? Even checken… “

“Arbodienst? Even checken… “

Het Medisch Contact kopte: Vice-voorzitter Herman Spanjaard van de bedrijfsartsenvereniging NVAB vindt dat het “toezicht op arbodiensten moet verbeteren.

Spanjaard reageert in het artikel op een onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens (CPB) naar een verzuimbedrijf en arbodienst. Uit onderzoek naar deze bedrijven bleken zij beide medische gegevens over werknemers te verstrekken aan werkgevers. Dit is strijdig met de Wet bescherming persoons gegevens.

Scherper toezicht op (malafide) arbodiensten

Volgens Spanjaard moet dat het toezicht op arbodiensten verbeteren. Hij bekritiseerd de marktwerking. “Een werkgever is vrij om van de ene arbodienst naar de andere over te stappen. Als het een werkgever niet zint dat een arbodienst zich netjes aan de regels houdt, dan kan hij altijd wel een partij vinden die wat makkelijker is. Er is onvoldoende toezicht op de kwaliteit. Als de groenteboer op de hoek een verzuimbureau wil beginnen dan kan hij dat”, aldus Spanjaard in Medisch Contact.

Kwaliteitsgaranties arbodiensten

Verrassend genoeg reageert OVAL, branchevereniging van arbodiensten (en interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement, loopbaanbegeleiding en -coaching, jobcoachorganisaties en reïntegratiebedrijven), met enige instemming op de kritiek. Maar OVAL-directeur Petra van de Goorbergh trekt het graag breder dan de arbodiensten: “Als je breed kijkt naar het hele veld van de arbodienstverlening, deel ik de kritiek, maar wel met een andere invalshoek. Gecertificeerde arbodiensten moeten aan allerlei eisen voldoen en ook hun systemen goed beveiligen. Daar mag je wel degelijk kwaliteitsgaranties van verwachten. Als er dan iets misgaat is het goed dat het CBP ingrijpt. Maar op dit moment kunnen bedrijven ook een zelfstandige bedrijfsarts inhuren. Die hoeft natuurlijk niet aan die eisten te voldoen. Dat is vreemd. Ook voor verzuimbedrijven gelden geen wettelijke eisen. Daar mag het toezicht wat ons betreft ook scherper.”

De Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan hecht aan kwaliteit. Volgens van de Goorbergh heeft ook OVAL geagiteerd kennis genomen van de publicatie van het CPB. “Privacy van de werknemer en het zorgvuldig omgaan met medische gegevens is een belangrijk goed, waarop strikte wet- en regelgeving moet worden nageleefd. Het is dan ook goeddat het CPB hier onderzoek naar doet”, aldus OVAL.

Wettelijk certificaat

Voorwaarde voor een lidmaatschap bij de branchevereniging is het wettelijke certificaat, aldus Van de Goorbergh. “Als branchevereniging stellen wij kwaliteitseisen. een arbodienst moet daarom over het certificaat beschikken om lid te worden.”

OVAL en NVAB maakten onlangs samen de folder ‘Privacy: informatie voor werknemer en werkgever’. De folder is gebaseerd op de eerdere leidraad ‘Bedrijfsarts en privacy’. De Privacy-folder is te downloaden via www.nvab-online.nl of www.oval.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

28 − = 23